Om Fonden Herlev Bladet / Bestyrelsen

Bestyrelsen

Fonden Herlev Bladets bestyrelse består af fem medlemmer:
Et medlem der skal repræsentere de handlende i Herlev Kommune. Udpeges af fondens bestyrelse og godkendes af Herlev Handelsforening.

Et medlem der skal repræsentere håndværkerne i Herlev Kommune. Udpeges af fondens bestyrelse og godkendes af Herlev Haandværkerforening.
 
Et medlem der skal repræsentere grundejerne i Herlev Kommune. Udpeges af fondens bestyrelse og godkendes af Herlev Grundejerforening.
 
Et medlem der skal repræsentere idrætten i Herlev Kommune. Udpeges af fondens bestyrelse og godkendes af Herlev Idrætsforening.
 
Et medlem der skal have særlig indsigt i og gerne erfaring fra ledelse af medievirksomhed. Udpeges af fondens bestyrelse.

Medlemmerne udpeges for en periode på fire år ad gangen og kan udpeges og godkendes indtil det fyldte 70. år. I øvrigt henvises til fondens vedtægter samt anbefalinger til god fondsledelse.
 

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Forhenværende vicedirektør Annelise Fenger (bestyrelsesformand)
Født den 26.01.1958
Forhenværende vicedirektør i Fødevarestyrelsen.
Indtrådt i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet den 01.05.2011. Genudpegning har fundet sted og den nuværende valgperiode udløber med udgangen af april måned 2024.
Annelise Fenger er udpeget til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem der repræsenterer idrætten i Herlev Kommune.
Annelise Fenger er derudover formand for Herlev Idrætsforening, bestyrelsesmedlem i Team Herlev, bestyrelsesmedlem i Herlev Squashhal fonden.
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.
 
Direktør Stig Wessberg (næstformand)
Født 13.02.1955
Direktør og ejer Rådgivende Ingeniørfirma Stig Wessberg ApS,
Direktør og medejer Wessberg og Korsgaard A/S, Wessberg Ejendomme A/S og Gl. Hjortespring Skole ApS.
Indtrådt i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet den 1. maj 2016. Genudpegning har fundet sted og den nuværende valgperiode udløber med udgangen af april måned 2024.
Stig Wessberg er udpeget som medlem med særlig indsigt i og gerne erfaring fra ledelse af medievirksomhed.
Stig Wessberg er derudover: Bestyrelsesformand V.M Brockhuus Holding A/S, V. M Brockhuus Ejendomme A/S, V.M Brockhuus Invest A/S og V.M Brockhuus Sundhed A/S,
Bestyrelsesmedlem og kasserer G/F Grøvlingehøj,
Bestyrelsesmedlem Norconsult A/S, Elitehockey ApS og G/F Skinderskov,
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Direktør Carsten Lauridsen
Født den 26.07.1965
Ejer af V. Lauridsen Totalbyg ApS
Indtrådt i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet den 01.05.2010. Genudpegning har fundet sted og den nuværende valgperiode udløber med udgangen af april måned 2026.
Carsten Lauridsen er udpeget til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem der repræsenterer håndværkerne i Herlev Kommune.
Carsten Lauridsen er derudover formand for Herlev Haandværkerforening, bestyrelsesmedlem i Team Herlev, medlem af Herlev Erhvervsråd og bestyrelsesmedlem FGU Nord.
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Direktør Henning Bruun
Født 03.03.1966
Ejer af Mr. Bruun i Herlev.
Indtrådt i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet den 1. maj 2016. Genudpegning har fundet sted og den nuværende valgperiode udløber med udgangen af april måned 2024.
Henning Bruun er udpeget til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem der repræsenterer de handlende i Herlev Kommune.
Derudover er Henning Bruun formand for Herlev Handelsforening og medlem af Herlev Erhvervsråd.
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.
 
Adm. direktør Michael Berggren Thomsen
Født: 24.09.1977
Ansat som adm. direktør/Country General Manager hos Stanley Security Denmark.
Indtrådt i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet den 1. maj 2022. Den nuværende valgperiode udløber med udgangen af april måned 2026.
Michael Berggren Thomsen er udpeget til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem der repræsenterer grundejerne i Herlev Kommune.
Derudover er Michael Berggren Thomsen formand for Herlev Grundejerforening, Bestyrelsesformand for brancheforeningen for Vagt og Sikkerheds Industrien VSI under Dansk Industri og bestyrelsesmedlem i Stanley Security Denmark ApS.
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.