Om Fonden Herlev Bladet / Bestyrelsen

Bestyrelsen

Fonden Herlev Bladets bestyrelse består af fem medlemmer:
Et medlem der skal repræsentere de handlende i Herlev Kommune. Udpeges af fondens bestyrelse og godkendes af Herlev Handelsforening.

Et medlem der skal repræsentere håndværkerne i Herlev Kommune. Udpeges af fondens bestyrelse og godkendes af Herlev Haandværkerforening.
 
Et medlem der skal repræsentere grundejerne i Herlev Kommune. Udpeges af fondens bestyrelse og godkendes af Herlev Grundejerforening.
 
Et medlem der skal repræsentere idrætten i Herlev Kommune. Udpeges af fondens bestyrelse og godkendes af Herlev Idrætsforening.
 
Et medlem der skal have særlig indsigt i og gerne erfaring fra ledelse af medievirksomhed. Udpeges af fondens bestyrelse.

Medlemmerne udpeges for en periode på fire år ad gangen og kan udpeges og godkendes indtil det fyldte 70. år. I øvrigt henvises til fondens vedtægter samt anbefalinger til god fondsledelse.
 

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Cand.polit. Søren Aarup (bestyrelsesformand)
Født den 02.04.1948
Indtrådt i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet den 01.05.2010. Genudpegning har fundet sted og den nuværende valgperiode udløber med udgangen af april måned 2022.
Søren Aarup er udpeget til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem der repræsenterer grundejerne i Herlev Kommune.
Søren Aarup er derudover formand for Herlev Grundejerforening, medlem af Huslejenævnet i Herlev Kommune, kasserer i Lions Club Herlev og formand for Th. Aarups Mindefond.
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen

Vicedirektør Annelise Fenger (næstformand)
Født den 26.01.1958
Ansat som vicedirektør i Fødevarestyrelsen.
Indtrådt i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet den 01.05.2011. Genudpegning har fundet sted og den nuværende valgperiode udløber med udgangen af april måned 2020.
Annelise Fenger er udpeget til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem der repræsenterer idrætten i Herlev Kommune.
Annelise Fenger er derudover formand for Herlev Idrætsforening, bestyrelsesmedlem i Team Herlev, bestyrelsesmedlem i Herlev Squashhal fonden.
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen

Direktør Carsten Lauridsen
Født den 26.07.1965
Ejer af V. Lauridsen Totalbyg ApS
Indtrådt i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet den 01.05.2010. Genudpegning har fundet sted og den nuværende valgperiode udløber med udgangen af april måned 2022.
Carsten Lauridsen er udpeget til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem der repræsenterer håndværkerne i Herlev Kommune.
Carsten Lauridsen er derudover formand for Herlev Haandværkerforening, bestyrelsesmedlem i Team Herlev, medlem af Herlev Erhvervsråd og bestyrelsesmedlem FGU Nord.
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Direktør Stig Wessberg
Født 13.02.1955
Direktør med ansvar for produktudvikling hos Norconsult A/S – og tidligere ejer af Wessberg A/S.
Indtrådt i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet den 1. maj 2016. Nuværende valgperiode udløber med udgangen af april måned 2020.
Stig Wessberg er udpeget til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem med særlig indsigt i – og gerne erfaring fra mediebranchen.
Stig Wessberg er derudover formand for Herlev Festuge og bestyrelsesmedlem i Team Herlev.
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Direktør Henning Bruun
Født 03.03.1966
Ejer af Bruun – Din Tøjmand i Herlev.
Indtrådt i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet den 1. maj 2016. Nuværende valgperiode udløber med udgangen af april måned 2020.
Henning Bruun er udpeget til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem der repræsenterer de handlende i Herlev Kommune.
Derudover er Henning Bruun formand for Herlev Handelsforening.
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.