Om Fonden Herlev Bladet

Fonden Herlev Bladet blev etableret den 17. september 2007, ved at omdanne Foreningen Herlev Bladet til en erhvervsdrivende fond.

Foreningen Herlev Bladet har udgivet Herlev Bladet siden 1. december 1948 og var ejet af Herlev Grundejerforening, Herlev Handelsforening, Herlev Haandværkerforening og Herlev Idrætsforening.

Grundet ejerskabet har der altid været en meget tæt tilknytning til lokalsamfundet, og det har været af høj vigtighed for de skiftende bladudvalg/bestyrelser at bevare den politiske uafhængighed og det nære forhold til Herlevs borgere.

For at sikre Herlev Bladets selvstædighed og uafhængighed valgte bladudvalget i efteråret 2003 at begynde arbejdet mod at omdanne Foreningen Herlev Bladet til en erhvervsdrivende fond. Det var en lang proces, som også handlede om at de fire ejerforeninger skulle afgive deres ejerandel af foreningen til fonden. I foråret 2007 blev de sidste ting forhandlet på plads og fonden kunne derfor etableres i efteråret 2007, til glæde for alle involverede parter i lokalsamfundet. Det var en rigtig god beslutning og fonden er nu en meget stor bidragsyder til lokalsamfundet Herlev. Fonden støtter kultur- og foreningslivet i Herlev Kommune.