Hvordan ansøger jeg

Fonden Herlev Bladet er hårdt ramt økonomisk på driften og på investeringssiden, af udefra kommende begivenheder. Bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet har derfor besluttet midlertidigt, at stoppe for bevilling og udbetaling af fondsdonationer. Situationen vurderes løbende og det må forventes at der tidligst bliver åbnet for bevilling af donationer pr. 1. juli 2024.
 
Ansøgning om fondsdonation fra Fonden Herlev Bladet sker ved at sende en
motiveret ansøgning, hvoraf det tydeligt fremgår:

• Hvad der søges om
• Hvem der er modtagere af donationen/deltagere i aktiviteten
• Budget, inkl. oplysninger om eventuel egenbetaling samt andre bidragsydere
• Oplysninger om ansøger, inkl. kontaktoplysninger, CVR.nr., bankoplysninger
samt navn og adresse på foreningens kasserer.
 

Ansøgningen sendes til:
Fonden Herlev Bladet
Att. Direktionen
Herlev Bygade 39
2730 Herlev
eller på mail: Fonden Herlev Bladet
 
 
Indberetning til SKAT
Fonden Herlev Bladet indberetter alle uddelinger til SKAT. Indberetningen sker på det CVR-nummer, der er oplyst i ansøgningen.