Hvordan ansøger jeg

Ansøgning om fondsdonation fra Fonden Herlev Bladet sker ved at sende en
motiveret ansøgning, hvoraf det tydeligt fremgår:

• Hvad der søges om
• Hvem der er modtagere af donationen/deltagere i aktiviteten
• Budget, inkl. oplysninger om eventuel egenbetaling samt andre bidragsydere
• Oplysninger om ansøger, inkl. kontaktoplysninger, CVR.nr., bankoplysninger
samt navn og adresse på foreningens kasserer.
 

Ansøgningen sendes til:
Fonden Herlev Bladet
Att. Direktionen
Herlev Bygade 39
2730 Herlev
eller på mail: Fonden Herlev Bladet
 
 
Indberetning til SKAT
Fonden Herlev Bladet indberetter alle uddelinger til SKAT. Indberetningen sker på det CVR-nummer, der er oplyst i ansøgningen.