Hvordan ansøger jeg

Grundet Covid-19 og de deraf afledte konsekvenser for driften, har bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet besluttet midlertidigt, at stoppe for bevilling og udbetaling af fondsdonationer. Situationen vurderes løbende og der vil tidligst blive åbnet for bevilling af donationer pr. 1. april 2022.
 
Ansøgning om fondsdonation fra Fonden Herlev Bladet sker ved at sende en
motiveret ansøgning, hvoraf det tydeligt fremgår:

• Hvad der søges om
• Hvem der er modtagere af donationen/deltagere i aktiviteten
• Budget, inkl. oplysninger om eventuel egenbetaling samt andre bidragsydere
• Oplysninger om ansøger, inkl. kontaktoplysninger, CVR.nr., bankoplysninger
samt navn og adresse på foreningens kasserer.
 

Ansøgningen sendes til:
Fonden Herlev Bladet
Att. Direktionen
Herlev Bygade 39
2730 Herlev
eller på mail: Fonden Herlev Bladet
 
 
Indberetning til SKAT
Fonden Herlev Bladet indberetter alle uddelinger til SKAT. Indberetningen sker på det CVR-nummer, der er oplyst i ansøgningen.